logo

Uncategorized

Voor een goed doel zijn er allerlei manieren om fondsen te werven. Je kunt een beroep doen op vermogensfondsen of de sponsorpot van bedrijven, aan de slag gaan met social media marketing, actieplatforms, Facebook causes, media campagnes, e-mail-marketing, noem maar op. Een andere optie is database marketing, waarbij je gebruik maakt van gegevens uit een database voor het benaderen van je achterban. Uiteraard moet je hier...

Read More

Vanuit FundFactory maak je nieuwe e-mailberichten aan in je eigen e-mailprogramma, zoals Outlook, Apple mail of het mailprogramma op je telefoon of tablet. E-mail versturen via je eigen e-mailprogramma In de detailkaarten van Personen, Communicatiekanalen (e-mail), Toezeggingen en Acties bevindt zich een knop ‘Nieuwe e-mail’: Met deze knoppen opent je eigen e-mailprogramma een nieuw bericht, met het e-mailadres uit FundFactory als geadresseerde. E-mail archiveren in FundFactory Bij het versturen van...

Read More

Acties zijn bedoeld om diverse manieren van fondsenwerven te coördineren. Je kunt acties bijvoorbeeld gebruiken voor het bijhouden van aanvragen bij vermogensfondsen of onderhandelingstrajecten bij sponsors. Bij het aangaan van elk traject wordt een actie aangemaakt, waarbij een verwachting kan worden aangegegeven in donatiebedrag en slagingskans. Naarmate het traject vordert kan die verwachting worden bijgesteld. Leidt de actie tot resultaat, dan worden de donatiebedragen bij de actie genoteerd. Acties zijn daarnaast bedoeld...

Read More

Een marketingplan is de basis voor fondsenwerving. Als je onbekend bent met online fondsenwerving, lijkt het wellicht lastig om daarvoor een plan op te stellen. Bedenk echter dat de principes hetzelfde zijn: het gaat er altijd om, een verleidend voorstel te doen dat aanzet tot doneren.   Stel je de volgende vragen: Wat heeft je stichting voor ogen? (missie) Hoe wil je dat bereiken? (visie) Waarom zijn jullie...

Read More

Software voor goede doelen richt zich in Nederland op grotere stichtingen. Met systemen die voorzien worden van alle toeters en bellen om aan de veeleisende vraag te voldoen. In de Verenigde Staten zie je ook veel 'mid market' systemen. Die onderscheiden zich door toegespitste functionaliteit waarmee je snel zelf aan de slag kunt. En dat is precies wat kleine goede doelen willen. Zelfredzaam en met een praktische...

Read More

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft naast organisatorisch te nemen maatregelen, ook technische implicaties. Voor FundFactory hebben die vooral te maken met wat accountability en vergetelheid wordt genoemd. Accountabilty betekent dat je moet kunnen aantonen dat je de bepalingen in de AVG naleeft. Geeft iemand toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, dan moet je achteraf kunnen laten zien dat die toestemming inderdaad is verkregen. In FundFactory wordt daarom elke via het internet verkregen toestemming gelogd, tot...

Read More

Mei 2018 wordt de Europese privacy wetgeving van kracht. Daarmee komt er binnen de Europese Unie een uniforme wetgeving voor privacyrechten. Binnen deze wet liggen er meer verantwoordelijkheden bij degenen die persoonsgegevens opslaan. De wet gaat zowel over beveiliging als privacy en kent een aantal rechten voor en verplichtingen tegenover de personen die je digitaal wilt benaderen: Iedereen die je wilt benaderen, zal je daarvoor om toestemming...

Read More

Online doneren neemt toe, omdat goede doelen hier steeds vaker de gelegenheid toe geven. Ook zijn steeds meer mensen gewend om zaken via de computer af te handelen. Online fondsenwerving is niets meer dan het inzetten van website, e-mail en social media om mensen te vragen om een gift. Een betaalknop op de website valt hier onder, maar ook de actieplatforms waarvan goede doelen gebruik kunnen maken. Je kunt...

Read More

FundFactory ondersteunt het incasseren van machtigingen via payment provider Buckaroo, maar ook via je eigen bank. Voordeel van bankincasso is, dat de incasso-afschrijvingen onder eigen naam plaatsvinden. Bij Buckaroo vinden de afschrijvingen plaats onder vermelding van een 'stichting derdengelden'. Daarnaast verschillen de tarieven, wat interessanter wordt bij grotere incassovolumes. Waar het incassoproces van Buckaroo een volledig automatische oplossing is, willen de banken de incassobestanden aangeleverd krijgen via internetbankieren....

Read More