logo

De AVG en FundFactory

De AVG en FundFactory

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft naast organisatorisch te nemen maatregelen, ook technische implicaties.
Voor FundFactory hebben die vooral te maken met wat accountability en vergetelheid wordt genoemd.
Accountabilty betekent dat je moet kunnen aantonen dat je de bepalingen in de AVG naleeft. Geeft iemand toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, dan moet je achteraf kunnen laten zien dat die toestemming inderdaad is verkregen.
In FundFactory wordt daarom elke via het internet verkregen toestemming gelogd, tot op het niveau van de daadwerkelijk gezette ‘akkoord’ vinkjes.
Iemand kan de toestemming voor de gegevensverwerking ook weer intrekken, door zich te beroepen op het recht op vergetelheid. In dat geval moet alle data worden gewist voor zover die een gegeven herleidbaar maken tot de persoon.
In FundFactory is daarvoor een optie aanwezig onder het kopje ‘Archiveren’, onder de knop Gegevens anoniem maken.
Voor zover mogelijk blijven gegevens wel bestaan. Je verliest bijvoorbeeld geen gifthistorie, maar de giften zijn ze niet meer te herleiden tot de gever.

De actie Gegevens anoniem maken, is uiteraard een actie die niet meer ongedaan is te maken.

Hans de Groot
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.