logo

De nieuwe europese privacy wetgeving

De nieuwe europese privacy wetgeving

Mei 2018 wordt de Europese privacy wetgeving van kracht. Daarmee komt er binnen de Europese Unie een uniforme wetgeving voor privacyrechten. Binnen deze wet liggen er meer verantwoordelijkheden bij degenen die persoonsgegevens opslaan. De wet gaat zowel over beveiliging als privacy en kent een aantal rechten voor en verplichtingen tegenover de personen die je digitaal wilt benaderen:

  • Iedereen die je wilt benaderen, zal je daarvoor om toestemming moeten vragen. Voor personen jonger dan 16 moet toestemming door ouders/verzorgers worden gegeven.
  • Bij het vragen om toestemming, moet je laten weten welke gegevens je bewaart, voor welk doel je de gegevens bewaart en voor welke periode je gegevens bewaart.
  • Als organisatie moet je ook kunnen aantonen dat deze toestemming verkregen is.
  • Iedereen heeft het recht op inzage van de eigen gegevens en het recht om de eigen persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Mocht je persoonsgegevens delen met andere organisaties, dan moet je op verzoek ook laten weten met welke organisatie iemands persoonsgegevens zijn gedeeld.
  • De verwijderplicht geldt ook voor die andere organisaties.
  • Als je andere gegevens bewaart dan persoonsgegevens, denk aan zaken als geslacht, leeftijd, gifthistorie, interesses en websitebezoek, dan doe je aan ‘profiling’. Ook voor profiling moet je toestemming vragen.

Genoemde punten worden in FundFactory uiteraard ook onder de loep genomen. Waar nodig passen we de functionaliteiten aan, zodat ze de nieuwe wetgeving ondersteunen. Een mooi voorbeeld is de juiste ‘logging’ in het ‘onboarding’ proces. Elke aanmelding via e-mail of via webformulieren (en daarmee elke toestemming die wordt afgegeven), wordt in FundFactory netjes bijgehouden.

Hans de Groot
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.