logo

Een marketingplan

Een marketingplan

Een marketingplan is de basis voor fondsenwerving.

Als je onbekend bent met online fondsenwerving, lijkt het wellicht lastig om daarvoor een plan op te stellen. Bedenk echter dat de principes hetzelfde zijn: het gaat er altijd om, een verleidend voorstel te doen dat aanzet tot doneren.

 

Stel je de volgende vragen:

  • Wat heeft je stichting voor ogen? (missie)
  • Hoe wil je dat bereiken? (visie)
  • Waarom zijn jullie daarvoor de juiste partij? (selling points)
  • Vertel concrete doelstellingen (road map)
  • Blijf bij belangrijke zaken en blijft dicht bij jezelf (focus)
  • Wat heeft de gever er zelf aan? (what’s in it for me?)

Werk deze vragen uit voor je eigen stichting en baseer daar je communicatie op.

Kun je bepaalde vragen voor je eigen stichting onvoldoende beantwoorden, kijk dan of je aan deze punten een betere invulling kunt geven. Een visie hoeft niet hoogdravend te zijn en een lange termijn doelstelling kun je opdelen in meer concrete onderwerpen.

 

Vervolgens is het zaak te brainstormen voor de juiste acties en boodschappen. Kijk om je heen: met de zoekmogelijkheden van het internet kun je oneindig ideeën opdoen.

Beperk jezelf. Lees je over marketing, dan gaat het al snel over een multichannel approach, de marketing mix en een customer journey. Maar het doen van één actie, alleen via e-mail of misschien ook via de Facebook pagina is al een hele klus.

 

Probeer niet je kruit in één keer te verschieten.  Kies één concrete doelstelling en werk daar de bovenstaande vragen voor uit.  Wat is daarvoor de missie en de visie? Wat zijn daarbinnen concrete doelstellingen en wat heeft de gever er aan?

 

Bouw in een reeks berichten een verhaal op, met op het juiste moment een ‘call to action’, zoals het verzoek om een gift te doen. En wees niet bang voor herhalingen. Herhaling helpt een boodschap te laten landen.

 

Hans de Groot
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.