logo

Wat kun je doen met acties in FundFactory?

Wat kun je doen met acties in FundFactory?

Acties zijn bedoeld om diverse manieren van fondsenwerven te coördineren.

Je kunt acties bijvoorbeeld gebruiken voor het bijhouden van aanvragen bij vermogensfondsen of onderhandelingstrajecten bij sponsors.
Bij het aangaan van elk traject wordt een actie aangemaakt, waarbij een verwachting kan worden aangegegeven in donatiebedrag en slagingskans. Naarmate het traject vordert kan die verwachting worden bijgesteld. Leidt de actie tot resultaat, dan worden de donatiebedragen bij de actie genoteerd.

Acties zijn daarnaast bedoeld voor crowdfunding of evenementen, zowel georganiseerd door jezelf als door derden.
Veelal zal crowdfunding hierbij plaatsvinden binnen één van de vele actieplatforms. De acties in FundFactory dienen dan om de resultaten in kaart te kunnen brengen. Doordat elke actie is te verbinden met een project en/of campagne, tellen de resultaten op bij het voor een project benodigd bedrag of het succes van de campagne.

Je kunt acties ook gebruiken als er sprake is van giften in natura. Denk hierbij aan materialen, maar ook aan het mogen gebruiken van opslag, vergaderlocaties of anderszins. Daarmee wordt ook zichtbaar wat een donateur voor je betekent, als niet om geld gaat.

Hans de Groot
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website